Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

93

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι με τη Φ.951.13/ΑΔ880293/30-7-12/ΓΕΑ/Δ6 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ, εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμ. 13/4-4-12 απόφαση ΔΣ/ΜΤΑ, για τη μείωση από 1-7-12 της τιμής μεριδίου του ΕΚΟΕΜΑ κατά 35%.

Με τη νέα μείωση, η τιμή του μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ διαμορφώνεται στα 3,10 €.

Η μείωση θα εφαρμοσθεί κατά την πληρωμή του βοηθήματος ΄Δ τριμήνου 2012 στις 1-10-12, με αναδρομική ισχύ από 1-7-12.

Η απόφαση λήφθηκε λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης του ΕΚΟΕΜΑ, που οφείλεται στη συσσώρευση ελλειμμάτων 16,7 εκ. € την τελευταία πενταετία και στην απώλεια αποθεματικού κεφαλαίου 16,2 εκ. € από την εφαρμογή του PSI.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση