Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

54

Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 43/5-12-12 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, αναστέλλεται η καταβολή του μερίσματος Ά τριμήνου 2013 (πληρωτέο στις 2 Ιαν 2013), σε 303 μερισματούχους του Ταμείου, οι οποίοι δεν υπέβαλαν μέχρι 5 Δεκ. 12 τις ζητηθείσες από το ΜΤΑ υπεύθυνες δηλώσεις των στοιχείων τους.

Η επαναχορήγηση θα γίνει μόνο μετά την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.