Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

8

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι επιθυμεί τη λήψη προσφορών για την ανάθεση εργασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής στους μερισματούχους εντύπων για φορολογική χρήση, το αργότερο μέχρι την 4 Φεβρουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ΜΤΑ, Ακαδημίας 27 Αθήνα τηλ. 210.367.5056 – 5058 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση