Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

55

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι επιθυμεί τη λήψη προσφορών για την ανάθεση εργασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής στους μερισματούχους εντύπων για φορολογική χρήση, το αργότερο μέχρι την 4 Φεβρουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ΜΤΑ, Ακαδημίας 27 Αθήνα τηλ. 210.367.5056 – 5058 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση