Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

244

Ανακοινώνεται ότι το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) διαθέτει προς εκμίσθωση τα κάτωθι ακίνητα, ιδιοκτησίας του:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, 4ος όροφος, ώρες 08:00 – 14:00) και
στα τηλ. 210-3675284, 210-3675285.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση