Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

604

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 3/22-1-14 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μερισματούχους της ΠΑ, με δυνατότητα εξόφλησής των σε 60 μήνες.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωνση

Αίτηση Δανείου Μερισματούχου