Ανακοίνωση Καθορισμού Επιτοκίου Χορηγηθέντων Προκαταβολών έναντι Εφάπαξ Βοηθημάτων

301

Με την υπ΄ αριθμ 1/23-01-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, καθορίσθηκε το επιτόκιο χορηγηθέντων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο ανέρχεται για το β΄εξάμηνο 2017 σε 3,07% και για το α΄εξάμηνο 2018 σε 3,23%.