Πρόσκληση για την Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου στο ΜΤΑ

166

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προσκαλεί τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας (6) μηνών σε αυτό, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την ημερομηνία (12-02-2018) ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας « www.haf.gr», ήτοι έως και την 27/2/2018 και ώρα 15.00 μμ.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Αναρτήθηκε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΨΞ146ΨΧΗ5-6ΘΔ