Ωράριο Συναλλαγών ΜΤΑ στις 11 Μαΐου 2018

115

Tην Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, οι υπηρεσίες του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) θα λειτουργήσουν έως ώρα 14.00 μ.μ, καθώς στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί τεχνικές εργασίες στο επί της οδού Ακαδημίας 27 Αθήνα, κτήριο ΜΤΑ.

Σμχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ