Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

30

Με την υπ΄ αριθμ. 11/23-10-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση τριάντα (30) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 6145/1-6-18 έως Νο 10337/31-8-18.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ