Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

60

Με την υπ΄ αριθμ. 02/25-2-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση τριάντα πέντε (35) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.Δ.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 11820/3-10-18 έως Νο 13113/26-10-18.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ