Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

34

Με την υπ΄ αριθμ. 04/9-4-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση δεκαέξι (16) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.Δ.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 13114/26-10-18 έως Νο 13512/2-11-18.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ