Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

55

Με την υπ΄ αριθμ. 06/23-7-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση είκοσι πέντε (25) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.δ.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 5179/12-4-19 έως Νο 8519 /17-7-19.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ