Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2020

7606

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2020, ως εξής:

Ιανουάριος 20203 Ιανουαρίου 2020
Φεβρουάριος 20204 Φεβρουαρίου 2020
Μάρτιος 20204 Μαρτίου 2020
Απρίλιος 20202 Απριλίου 2020
Μάιος 20205 Μαΐου 2020
Ιούνιος 20202 Ιουνίου 2020
Ιούλιος 20202 Ιουλίου 2020
Αύγουστος 20204 Αυγούστου 2020
Σεπτέμβριος 20202 Σεπτεμβρίου 2020
Οκτώβριος 20202 Οκτωβρίου 2020
Νοέμβριος 20203 Νοεμβρίου 2020
Δεκέμβριος 20202 Δεκεμβρίου 2020