Ανακοίνωση Χρονοδιαγράμματος Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

1675

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2020, ως εξής:

Ιανουάριος 2020 3 Ιανουαρίου 2020
Φεβρουάριος 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Μάρτιος 2020 4 Μαρτίου 2020
Απρίλιος 2020 2 Απριλίου 2020
Μάιος 2020 5 Μαΐου 2020
Ιούνιος 2020 2 Ιουνίου 2020
Ιούλιος 2020 2 Ιουλίου 2020
Αύγουστος 2020 4 Αυγούστου 2020
Σεπτέμβριος 2020 2 Σεπτεμβρίου 2020
Οκτώβριος 2020 2 Οκτωβρίου 2020
Νοέμβριος 2020 3 Νοεμβρίου 2020
Δεκέμβριος 2020 2 Δεκεμβρίου 2020