Χορήγηση Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΣ – ΕΛΧΑΟΙΑ Έτους 2019

737

Με την υπ΄ αριθμ. 1/6-2-20 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν είκοσι οκτώ (128) ετήσιων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων θανόντων Στρατιωτικών της Π.Α, ΕΛΧΑΟΣ (ν.354/76 & ν.4505/17).

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η χορήγηση δέκα πέντε (15) ετησίων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων θανόντων σε διατεταγμένη πτήση Στρατιωτικών της Π.Α, ΕΛΧΑΟΙΑ (ν.788/78 & ν.4505/17).

Έναρξη καταβολής των ανωτέρω χρηματικών αρωγών στους δικαιούχους, ο μήνας Φεβρουάριος 2020.

Ασμχος (Ο) Αθανάσιος Καλενδέρης
Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α