Ημερομηνίες Καταβολής Δανείων Μετόχων ΜΤΑ

6140

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στo πλαίσιo της λειτουργίας νέας μηχανογραφικής εφαρμογής χορήγησης – παρακολούθησης δανείων μετόχων, η καταβολή των εγκεκριμένων δανείων θα πραγματοποιείται από την 20η έκαστου μηνός έως και την 1η του επομένου, προκειμένου να υπάρχει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση, λογιστική παρακολούθηση, των μεταβολών μεταξύ ΜΤΑ – ΟΛΚΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ
Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ