Μέτρα Προστασίας Εντός Δημόσιων Υπηρεσιών

358

Η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι το Ταμείο τελεί σε πλήρη λειτουργία και οι συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του, συνεχίζουν  να εξυπηρετούνται  τηλεφωνικά, με την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  με το ταχυδρομείο ή με επίσκεψη στο ΜΤΑ, κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.