Κλήρωση Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείo Αεροπορίας

831

Kατά τη διενεργηθείσα δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Ρέστου Αδαμαντία του Γεωργίου, με Α.Μ.055847 του Δ.Σ. Αθηνών.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση.