Μέτρα πρόληψης για τη νόσο COVID-19

745

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoϊού (νόσος COVID-19) και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του προσωπικού, οι συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του ΜΤΑ θα εξυπηρετούνται για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών προς το Πρωτόκολλο του ΜΤΑ ή την παροχή πληροφοριών κ.λπ. μόνο μέσω:

  1. Αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (fax), ως εξής:
Διεύθυνση Διοικητικού & Παροχώνhrdir.mta@haf.grfax: 210 361 4164
Διεύθυνση Λογιστικούfindir.mta@haf.grfax: 210 361 5175
Διεύθυνση Εκμετάλλευσηςopsdir.mta@haf.grfax: 210 361 5166
Υπασπιστήριο Προέδρου/Γενικού Διευθυντήfax: 210 361 5178
  1. Αποστολής με το φυσικό Ταχυδρομείο, στη διεύθυνση του Ταμείου: Aκαδημίας 27 Αθήνα – ΤΚ 10671

Στην περίπτωση που το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, θα προσέρχονται στο Ταμείο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την αρμόδια Δ/νση του Ταμείου.