Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2023

30461

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2023, ως εξής:

ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ4 Ιανουαρίου 2023
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2 Φεβρουαρίου 2023
ΜΑΡΤΙΟΣ2 Μαρτίου 2023
ΑΠΡΙΛΙΟΣ4 Απριλίου 2023
ΜΑΪΟΣ3 Μαΐου 2023
ΙΟΥΝΙΟΣ2 Ιουνίου 2023
ΙΟΥΛΙΟΣ4 Ιουλίου 2023
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2 Αυγούστου 2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ4 Σεπτεμβρίου 2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ3 Οκτωβρίου 2023
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2 Νοεμβρίου 2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ4 Δεκεμβρίου 2023