Εκμίσθωση Α/Δ Αμυγδαλεώνα στην Egnatia Aviation ΕΠΕ και Χορήγηση άδειας λειτουργίας – εκμετάλλευσης πολιτικού αεροδρομίου με την ονομασία «KAVALA / AMYGDALEON “LYDIA”»

703

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την υπ’αριθμ. 23/24-11-2021 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ και κατόπιν της Φ.951/ΑΔ.14486/Σ.2589/15-12-21/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ:6ΣΔ86-ΧΣ) Υπουργικής Απόφασης κατακύρωσε την εκμίσθωση έκτασης Α’ συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., έκτασης Β’ συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ. και όλων των χώρων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας στην Egnatia Aviation ΕΠΕ, κατόπιν δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η μισθώτρια προέβη στις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς της και έλαβε περίπου ένα έτος νωρίτερα απο το συμβατικά καθορισμένο χρονικό όριο, την άδεια λειτουργίας του Αεροδρομίου. Στις 23-12-2022 με την υπ’αριθμ. ΑΠΑ/14782 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών χορηγήθηκε στην εταιρία Egnatia Aviation ΕΠΕ, Άδεια Λειτουργίας – Εκμετάλλευσης αεροδρομίου ελαφρών αεροσκαφών στον χώρο του πρώην στρατιωτικού Αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα στον Δήμο Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την ονομασία «KAVALA / AMYGDALEON “LYDIA”».