Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΜΤΑ από 1/1/2015 έως 30/11/2015

37

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΜΤΑ από 1/1/2015 έως 30/11/2015.