Προκαταβολή Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας δύναται, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας, να προκαταβάλλει στους μετόχους του που πληρούν τα κριτήρια, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί, με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση κατοικίας ή επέκταση ή βελτίωση αυτής που ήδη διαθέτουν. Διαβάστε περισσότερα »