Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Αν κατά τη χρήση της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, παρακαλούμε μελετήστε και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) webmaster@haf.gr με θέμα “Τεχνική Υποστήριξη για Ψηφιακές Υπηρεσίες ΜΤΑ”. Εξετάζονται αποκλειστικά ζητήματα τεχνικής φύσης.

Υποστήριξη επί Διαδικαστικών ή άλλων Θεμάτων

Για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στις υπηρεσίες της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (mta.haf.gr/contact).