Αίτηση – Υποβολή Δικαιολογητικών για Είσπραξη Εγκεκριμένης Προκαταβολής έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος