Αίτηση – Υποβολή Δικαιολογητικών για Είσπραξη Εγκεκριμένου Αρχικού Εφάπαξ Βοηθήματος