Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογενείας εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)