Γνωστοποίηση ΙΒΑΝ του ΜΤΑ

  • Παρακαλώ όπως μου γνωστοποιήσετε το ΙΒΑΝ του ΜΤΑ. Τα στοιχεία μου είναι:

  • Σε αυτό το email θα σας αποστείλουμε το ΙΒΑΝ
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2020