Αρχική Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μερίσματος – ΕΚΟΕΜΑ

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μερίσματος – ΕΚΟΕΜΑ

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2023

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2023, ως εξής: ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4...

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2022, ως εξής: ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20225...

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2021, ως εξής: ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 5...

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2020

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2020.

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2019 Μερισματούχων ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει το Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας Μερισματούχων για το έτος 2019. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2019 Μερισματούχων ΜΤΑ

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2018 Μερισματούχων ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει το Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας  Μερισματούχων για το έτος 2018. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2018 Μερισματούχων ΜΤΑ

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει το Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας για το έτος 2017. Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2017

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2016

Aνακοίνωση Χρονοδιαγράμματος Προπληρωμών των Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ