Οικονομική Αρωγή

Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου, επιτρέπεται η χορήγηση οικονομικής αρωγής σε ασφαλισμένους του Ταμείου που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση χορήγησης οικονομικής αρωγής ασφαλισμένου ΜΤΑ (στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αρωγή)
  2. Αποδείξεις εξόδων και νοσηλείας (αν έχει προηγηθεί νοσηλεία)
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (τελευταίου οικονομικού έτους)