Διαγραφή γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση διαγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης
  2. Διαζευκτήριο, Ληξιαρχική Πράξη λύσης συμφώνου συμβίωσης ή Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2020