Οριστική διαγραφή εκ μεταβιβάσεως μερισματούχου

Όταν το μέλος της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου στρατιωτικού, που λαμβάνει το μέρισμα εκ μεταβιβάσεως της στρατιωτικής σύνταξης, αποβιώσει ή τελέσει γάμο, υποβάλλεται αίτηση οριστικής διαγραφής του.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση οριστικής διαγραφής μερισματούχου
  2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου ή Ληξιαρχική Πράξη γάμου (ανάλογα με την περίπτωση)