Ιστορία

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ιδρύθηκε το έτος 1939, με τον Αναγκ. Νόμο 1988/1939. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται υπό την ανώτατη εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Έως την ίδρυση του Ταμείου, οι υπηρετούντες στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) ήταν ασφαλισμένοι στα Μετοχικά Ταμεία Στρατού ή Ναυτικού, ανάλογα με την προέλευση τους, καθώς όπως είναι γνωστό, η αρχική συγκρότηση της ΠΑ ως αυτοτελή Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, έγινε το 1930 από προσωπικό του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.