Έντυπα ΕΛΟΑΑ

Α/ΑΤίτλος Εντύπου
1Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος Εξερχομένων
2Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω 35ετίας με Διακοπή της Μετοχικής Σχέσης
3Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω 35ετίας με Συνέχιση της Μετοχικής Σχέσης
4Αίτηση Επιστροφής Πάγιων Εισφορών Ε.ΛΟ.Α.Α
5Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος (αντικαταστάθηκε με ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων)
6Αίτηση Χορήγησης Συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος
7Αίτηση Χορήγησης Συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος Ν.4609/2019
8Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος Εξερχομένων κατά Προτεραιότητα
9Αίτηση Χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ)
10Αίτηση Χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)
11Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)
12Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ)
13Αίτηση – Υποβολή Δικαιολογητικών για Είσπραξη Εγκεκριμένου Αρχικού Εφάπαξ Βοηθήματος
14Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
15Αίτηση Μετόχου προς ΕΛΟΑΑ
16Αίτηση Υποβολής Συνταξιοδοτικής Πράξης ή Προκαταβολής Σύνταξης
17Υπεύθυνη Δήλωση για την Είσπραξη Αρχικού Εφάπαξ – Συμπληρωματικού Εφάπαξ – Επιστροφής Εισφορών – ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ
18– (καταργήθηκε)
19Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Θανάτου
20Υπεύθυνη Δήλωση Εξόφλησης ή μη Δανείου ΜΤΑ κατά την Καταβολή του Εφάπαξ 35ετίας

 

Δείτε ακόμη: