Έντυπα ΕΛΟΑΑ

Α.Α Τίτλος
1 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος Εξερχομένων
2 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω 35ετίας με Διακοπή της Μετοχικής Σχέσης
3 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω 35ετίας με Συνέχιση της Μετοχικής Σχέσης
4 Αίτηση Επιστροφής Πάγιων Εισφορών Ε.ΛΟ.Α.Α
5 Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής έως 60% Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος
6 Αίτηση Χορήγησης Συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος
7 Αίτηση Χορήγησης Συμπληρωματικού Εφάπαξ Βοηθήματος Ν.4609/2019
8 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος Εξερχομένων κατά Προτεραιότητα
9 Αίτηση Χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ)
10 Αίτηση Χορήγησης Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)
11 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)
12 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Χρηματικής Αρωγής (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ)
13 Αίτηση – Υποβολή Δικαιολογητικών για Είσπραξη Εγκεκριμένου Αρχικού Εφάπαξ Βοηθήματος
14 Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
15 Αίτηση Μετόχου προς ΕΛΟΑΑ
16 Αίτηση Υποβολής Συνταξιοδοτικής Πράξης ή Προκαταβολής Σύνταξης
17 Υπεύθυνη Δήλωση για την Είσπραξη Αρχικού Εφάπαξ – Συμπληρωματικού Εφάπαξ – Επιστροφής Εισφορών – ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ
18 Αίτηση – Υποβολή Δικαιολογητικών για Είσπραξη Εγκεκριμένης Προκαταβολής έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος
19 Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Θανάτου
20 Υπεύθυνη Δήλωση Εξόφλησης ή μη Δανείου ΜΤΑ κατά την Καταβολή του Εφάπαξ 35ετίας

 

Δείτε ακόμη:

Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020