Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
Ακαδημίας 27
Τ.Κ. 106 71
Αθήνα

Βρείτε μας στο χάρτη:
https://goo.gl/maps/Btc6XvvqLjQCtcoz6

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 367 5299

Για να καλέσετε:

  • από ΓΕΑ και Μονάδες ΠΑ: 690 + εσωτερικό τηλέφωνο ΜΤΑ
  • από κινητό VPN: 3690 + εσωτερικό τηλέφωνο ΜΤΑ

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΜΤΑ
Τηλεφωνικός Κατάλογος Ε.ΛΟ.Α.Α.

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΜΤΑ

 ΤηλέφωνοΕξωτερική γραμμή / e-mail
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΑ210 367 5002210 361 5211
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ210 367 5000210 361 5113
gendir.mta@haf.gr
Υπασπιστήριο210 367 5001 
Γραμματέας ΔΣ210 367 5010210 361 5178 (fax)
Γραμματεία ΔΣ210 367 5011
210 367 5012
 
Νομικός Σύμβουλος210 367 5061
210 367 5068
210 361 5170 (fax)
Γραφείο Ασφάλειας210 367 5005210 364 1785
Αίθουσα Συμβουλίου210 367 5015 
Αξιωματικός Υπηρεσίας210 367 5017 
Πύλη210 367 5019 
Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού210 367 5020 

Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών

 ΤηλέφωνοFax / e-mail
Διευθυντής210 367 5271210 361 4164
hrdir.mta@haf.gr
Γραμματεία – Πρωτόκολλο210 367 5022
210 367 5023
Τμηματάρχης Παροχών210 367 5276
Γραφείο Παροχών (απονομή μερίσματος, Β.Ο.Ε.Α., κ.ά.)210 367 5277
210 367 5278
210 367 5279
Γραφείο Μητρώων Εγγάμων – Τέκνων210 367 5273
210 367 5274
210 367 5275
Τμηματάρχης Διοικητικού210 367 5285
Διαχείριση Δαπανών210 367 5045
Διαχείριση Εφοδιασμού210 367 5016
Αρχείο210 367 5069

Διεύθυνση Λογιστικού

 ΤηλέφωνοFax / e-mail
Διευθυντής210 367 5040210 361 5175
findir.mta@haf.gr
Τμηματάρχης Λογιστηρίου210 367 5051
Γραφείο Λογιστηρίου210 367 5054
Γραφείο Εσόδων210 367 5054
Τμηματάρχης Κινήσεως210 367 5052
210 367 5053
Γραφείο Καταβολής Μερισμάτων – Δικαιωμάτων Μερισματούχων210 367 5056
210 367 5057
Γραφείο Μισθοδοσίας Προσωπικού210 367 5055
Γραφείο Πληρωμής Τρίτων
Γραφείο Διεκπεραίωσης Πληρωμών και Χορήγησης Δανείων/Διευκολύνσεων210 367 5046
210 367 5047
Ταμείο210 367 5042

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

 ΤηλέφωνοFax / e-mail
Διευθυντής210 367 5270210 361 5166
opsdir.mta@haf.gr
Τμηματάρχης Κτηματικού210 367 5283
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ελεύθερων Χώρων (κτήματα, κ.ά.)210 367 5282
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ακινήτων210 367 5284
210 367 5286
210 367 5287

Διεύθυνση Μελετών & Επιθεώρησης

 ΤηλέφωνοFax / e-mail
Διευθυντής210 367 5288 

ΕΚΟΕΜΑ

 ΤηλέφωνοFax / e-mail
Διευθυντής210 367 5288 
Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών210 367 5281 

Ε.ΛΟ.Α.Α.

Διεύθυνση: Ακαδημίας 27, Τ.Κ 10671, Αθήνα (2ος Όροφος)
FAX: 210 362 3035
e-maileloaa@haf.gr

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ε.ΛΟ.Α.Α.

Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α.210 367 5060
Τμήμα Παροχών
Τμηματάρχης Παροχών210 367 5067
Αναγνωρίσεις – Δικαστικά210 367 5066
Επιστροφές εισφορών Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. – Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.210 367 5064
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμηματάρχης Λογιστηρίου210 367 5065
Α’ Βοηθός Τμηματάρχη Λογιστηρίου (εκδόσεις ενταλμάτων – μητρώο)210 367 5062
Β’ Βοηθός Τμηματάρχη Λογιστηρίου (λογιστήριο)210 367 5063

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνικός Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: webmaster@haf.gr