Αρχική Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
Ακαδημίας 27
Τ.Κ. 106 71
Αθήνα

Βρείτε μας στο χάρτη: https://goo.gl/maps/Btc6XvvqLjQCtcoz6

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 367 5299

Για να καλέσετε:

  • από ΓΕΑ – Μονάδες ΠΑ: 690 + Εσωτερικό τηλέφωνο ΜΤΑ
  • από κινητό VPN: 3690 + Εσωτερικό τηλέφωνο ΜΤΑ

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλέφωνα Εξωτερική γραμμή / e-mail
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΑ 210 367 5002 210 361 5211
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ 210 367 5000 210 361 5113
gendir.mta@haf.gr
Υπασπιστήριο 210 367 5001
Γραμματέας ΔΣ 210 367 5010 210 361 5178 (fax)
Γραμματεία ΔΣ 210 367 5011
210 367 5012
Νομικός Σύμβουλος 210 367 5061
210 367 5068
210 361 5170 (fax)
Γραφείο Ασφαλείας 210 367 5005 210 364 1785
Αίθουσα Συμβουλίου 210 367 5015
Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 367 5017
Πύλη 210 367 5019
Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού 210 367 5020

Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών

Τηλέφωνα Fax / e-mail
Διευθυντής 210 367 5271 210 361 4164
hrdir.mta@haf.gr
Γραμματεία – Πρωτόκολλο 210 367 5022
210 367 5023
Τμηματάρχης Παροχών 210 367 5276
Γραφείο Παροχών (Απονομή μερίσματος, Β.Ο.Ε.Α. κ.ά.) 210 367 5277
210 367 5278
210 367 5279
Γραφείο Μητρώων Εγγάμων – Τέκνων 210 367 5273
210 367 5274
210 367 5275
Τμηματάρχης Διοικητικού 210 367 5285
Διαχείριση Δαπανών 210 367 5045
Διαχείριση Εφοδιασμού 210 367 5016
Αρχείο 210 367 5069

Διεύθυνση Λογιστικού

Τηλέφωνα Fax / e-mail
Διευθυντής 210 367 5040 210 361 5175
findir.mta@haf.gr
Τμηματάρχης Λογιστηρίου 210 367 5051
Γραφείο Λογιστηρίου 210 367 5054
Γραφείο Εσόδων 210 367 5054
Τμηματάρχης Κινήσεως 210 367 5052
210 367 5053
Γραφείο Καταβολής Μερισμάτων – Δικαιωμάτων Μερισματούχων 210 367 5056
210 367 5057
Γραφείο Μισθοδοσίας Προσωπικού 210 367 5055
Γραφείο Πληρωμής Τρίτων
Γραφείο Διεκπεραίωσης Πληρωμών και Χορήγησης Δανείων/Διευκολύνσεων 210 367 5046
210 367 5047
Ταμείο 210 367 5042

Διεύθυνση Εκμετάλλευσης

Τηλέφωνα Fax / e-mail
Διευθυντής 210 367 5270 210 361 5166
opsdir.mta@haf.gr
Τμηματάρχης Κτηματικού 210 367 5283
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ελεύθερων Χώρων (Κτήματα κ.ά.) 210 367 5282
Γραφείο Εκμετάλλευσης Ακινήτων 210 367 5284
210 367 5286
210 367 5287

Διεύθυνση Μελετών & Επιθεώρησης

Τηλέφωνο Fax / e-mail
Διευθυντής 210 367 5288

ΕΚΟΕΜΑ

Τηλέφωνα Fax / e-mail
Διευθυντής 210 367 5288
Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών 210 367 5281

Ε.ΛΟ.Α.Α.

Διεύθυνση: Ακαδημίας 27, Τ.Κ 10671, Αθήνα (2ος Όροφος)
FAX: 210 362 3035
e-mail: eloaa@haf.gr

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ε.ΛΟ.Α.Α.

Διευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α. 210 367 5060
Τμήμα Παροχών
Τμηματάρχης Παροχών 210 367 5067
Αναγνωρίσεις – Δικαστικά 210 367 5066
Επιστροφές εισφορών Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. – Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α. 210 367 5064
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμηματάρχης Λογιστηρίου 210 367 5065
Α’ Βοηθός Τμηματάρχη Λογιστηρίου (Εκδόσεις Ενταλμάτων – Μητρώο) 210 367 5062
Β’ Βοηθός Τμηματάρχη Λογιστηρίου (Λογιστήριο) 210 367 5063

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνικός Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: webmaster@haf.gr

Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2020