Περιουσία

Η περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) αποτελείται από διαθέσιμα (μετρητά), μετοχές και ακίνητα:

Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα (μετρητά) του Ταμείου διατηρούνται σε λογαριασμούς Τραπεζών της χώρας ως εξής:

 • Τράπεζα Ελλάδος
 • Εθνική Τράπεζα
 • Τράπεζα Πειραιώς

Μετοχές

Τα χρεόγραφα του Ταμείου είναι τα ακόλουθα:

Χαρτοφυλάκιο Μετοχών

 • Τράπεζα Ελλάδος
 • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
 • Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
 • ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.
 • Εθνική Τράπεζα

Ακίνητα

Τα σημαντικής αξίας ακίνητα του ΜΤΑ είναι τα ακόλουθα:

Αστικά Ακίνητα

 • Ακαδημίας 27 – Ακαδημίας 27Α: Έχει αναγερθεί πολυόροφο κτίριο επιφάνειας 1.970,00 τ.μ. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται τα γραφεία του ΜΤΑ. Τα γραφεία και καταστήματα του κτιρίου που δε χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΜΤΑ, ενοικιάζονται σε τρίτους.
 • Λυκούργου 9 – Ομόνοια: Στο ΜΤΑ ανήκουν 72 από τα γραφεία του κτιρίου, τα οποία ενοικιάζονται σε τρίτους.
 • Σούτσου 40 – Αμπελόκηποι: Έχει αναγερθεί πολυόροφο κτίριο επιφάνειας 5.859,00 τ.μ. σε έκταση 1.049,34 τ.μ. Τα γραφεία αυτά είναι μισθωμένα από την Πολεμική Αεροπορία και το Γ.Ε.Σ για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών. Τα καταστήματα του κτιρίου και το υπόγειο parking έχουν μισθωθεί σε ιδιώτες.
 • Λεωφ. Συγγρού 350 – Καλλιθέα: Στο ΜΤΑ ανήκει μέρος του ισογείου και μέρος του 1ου ορόφου, καθώς και οι όροφοι 4ος και 5ος, συνολικής επιφάνειας 2.539,00 τ.μ.
 • Λεωφ. Μεσογείων 396 – Αγία Παρασκευή: Στο ΜΤΑ ανήκει ο 2ος όροφος γραφείων, καθώς και 6 θέσεις parking, επιφάνειας 585,65 τ.μ.
 • Κοτοπούλη 3 – Ομόνοια: Στην έκταση 885,38 τ.μ. έχει ανεγερθεί το Ξενοδοχείο La Mirage, συνολικής επιφάνειας 8.950,00 τ.μ.

Οικόπεδα

 • Κτήμα Λεβίδη στην Παλλήνη Αττικής, εκτάσεως 20.967,00 τ.μ. Το κτήμα αυτό αγοράσθηκε από το ΜΤΑ το έτος 1984 για τη δημιουργία «Οίκου Ευγηρίας». Το ΑΑΣ με απόφαση του το χαρακτήρισε ως Μονάδα της ΠΑ με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης Παθόντων εν Υπηρεσία Στρατιωτικών και Βετεράνων (ΚΕ.ΠΑΒΑ./ΠΑ)».
 • Οικόπεδο Χαλκουτσίου, εκτάσεως 6.219,40 τ.μ. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται παραπλεύρως του ΚΕΔΑ Χαλκουτσίου και αγοράσθηκε το έτος 1989. Μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί αν και αγοράσθηκε για κάλυψη παραθεριστικών αναγκών του ΚΕΔΑ/Χαλκουτσίου.
 • Οικόπεδο Χαλανδρίου, εκτάσεως 936 τ.μ. Το οικόπεδο αρχικής έκτασης 5.136 τ.μ. είχε αγορασθεί από τον ΕΛΟΟΑ το 1987. Τμήμα του οικοπέδου έκτασης 4.200 τ.μ. απαλλοτριώθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων έναντι συνολικού ποσού 5.062.794,00 ευρώ τα οποία καταβληθήκαν τον Φεβρουάριο 2012. Το εναπομείναν υπόλοιπο έκτασης 936 τ.μ. παραμένει δεσμευμένο από τον οικείο Δήμο.

Δασοκτήματα – Αγροτεμάχια

 • Δασόκτημα Αγ. Ανδρέα, στο Ζούμπερι Αττικής, συνολικής εκτάσεως 141.788,00 τ.μ. Επί του δασοκτήματος δημιουργήθηκε από την ΠΑ και λειτουργεί σήμερα το «Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζούμπερι» (ΚΕΔΑ/Ζ). Σημειώνουμε ότι η ΠΑ καταβάλλει σχετικό μίσθωμα στο ΜΤΑ για τη χρήση του δασοκτήματος.
 • Αγροτεμάχιο Σκοτίνας Πιερίας, συνολικής εκτάσεως 24.003,82 τ.μ. Το αγροτεμάχιο αυτό είναι συνεχεία εκτάσεως της ΠΑ, επί του οποίου δημιουργήθηκε από την ΠΑ και λειτουργεί σήμερα το «Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Σκοτίνας» (ΚΕΔΑ/Σ). Για τη χρήση των εγκαταστάσεων η ΠΑ καταβάλλει μίσθωμα στο ΜΤΑ.
 • Αγροτεμάχιο Ωρωπού Αττικής, συνολικής εκτάσεως 88.469,40 τ.μ. Το αγρόκτημα αυτό χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων των τέκνων του προσωπικού (μελών ΜΤΑ) της Π.Α.
 • Αγροτεμάχιο στο νησί της Λήμνου, εκτάσεως 35.490,00 τ.μ.