Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Αλλαγή ημερομηνίας πληρωμής του μερίσματος μηνός Απριλίου

Ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των μερισματούχων μηνός Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 6 Απριλίου 2021 αντί της 2 Απριλίου 2021 λόγω Τραπεζικής Αργίας (Πάσχα Καθολικών).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 453090/25-11-1983 ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α., η οποία ισχύει από 24-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 706, ΑΔΑ: ΩΚΠΖ6-ΑΟ0), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 453090/83 κοινή απόφαση Υφυπουργών...

Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 901/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/9-3-2021), εγκρίνονται οι αποφάσεις της υπ' αριθμ. 21/16-10-2020 συνεδρίασης του ΔΣ/ΜΤΑ, με τις οποίες καθορίζεται: α....

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2021, ως εξής: ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 5...

Μέτρα πρόληψης για τη νόσο COVID-19

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoϊού (νόσος COVID-19) και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του...

Κλήρωση Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείo Αεροπορίας

Kατά τη διενεργηθείσα δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Ρέστου Αδαμαντία του Γεωργίου, με Α.Μ.055847 του Δ.Σ. Αθηνών. Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση.

Μέτρα Προστασίας Εντός Δημόσιων Υπηρεσιών

Η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι το Ταμείο τελεί σε πλήρη λειτουργία και οι συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του, συνεχίζουν  να εξυπηρετούνται ...

Επείγοντα Μέτρα Πρόληψης για τον COVID 19

Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνoϊού COVID-19 και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του προσωπικού, η...

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων – Επιστροφές Εισφορών και Ετήσιων ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ

H Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, ενέκρινε την χορήγηση είκοσι τεσσάρων (24) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ...