Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2021, ως εξής: ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 5...

Μέτρα πρόληψης για τη νόσο COVID-19

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoϊού (νόσος COVID-19) και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του...

Κλήρωση Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείo Αεροπορίας

Kατά τη διενεργηθείσα δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Ρέστου Αδαμαντία του Γεωργίου, με Α.Μ.055847 του Δ.Σ. Αθηνών. Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση.

Πρόσκληση για την Πλήρωση Θέσης Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Προσκαλούμε όσους/ες ασκούμενους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-09-2020 έως 28-02-2021 στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΜΤΑ),...

Μέτρα Προστασίας Εντός Δημόσιων Υπηρεσιών

Η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι το Ταμείο τελεί σε πλήρη λειτουργία και οι συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες του, συνεχίζουν  να εξυπηρετούνται ...

Επείγοντα Μέτρα Πρόληψης για τον COVID 19

Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνoϊού COVID-19 και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του προσωπικού, η...

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων – Επιστροφές Εισφορών και Ετήσιων ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ

H Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, ενέκρινε την χορήγηση είκοσι τεσσάρων (24) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ...

Επείγοντα Μέτρα Πρόληψης για τον COVID 19

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoιού και με κύριο μέλημα την προστασία του προσωπικού και των συναλλασσόμενων, η διοίκηση...

Δικαιούχοι Εκτάκτου Βοηθήματος Έτους 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 Απόφαση ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α. με τη Φ.951.16/ΑΔ.14224/Σ.2753/20-12-19/ΓΕΑ/Δ6/1γ,...