Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Προέδρου ΔΣ του ΜΤΑ

Με την ολοκλήρωση της θητείας μου ως Προέδρου του ΔΣ του ΜΤΑ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ, τoν Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό του Ταμείου για την άριστη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις και στα καθήκοντα τους. Επίσης...

Κτήμα «Λεβίδι» στην Παλλήνη

Στο πλαίσιο διεύρυνσης των δυνατοτήτων αξιοποίησης του κτήματος Λεβίδι στην Παλλήνη, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, το Ταμείο έχει συστήσει Επιτροπή για τη σύνταξη όρων και τεχικών προδιαγραφών προκειμένου να προβεί σε διαγωνισμό για την ανάδειξη τεχνικού γραφείου που θα αναλάβει την...

Εκμίσθωση του χώρου του FS ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ στο Δήμο Πεντέλης

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έχει συνάψει σύμβαση εκμίσθωσης του χώρου του FS Πεντελικόν έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων με το Δήμο Πεντέλης προκειμένου να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του Πεντελικού όρους με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμισή του και...

Εκμίσθωση της έκτασης του πρώην 2ου ΑΚΕΠ στη Ριτσώνα

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την υπ’αριθμ.24/13-12-2022 Απόφαση του ΔΣ και την Φ.913/1083/Σ.189/29-1-24/ΓΕΑ/Δ6 Υπουργική Απόφαση, αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου  για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης της έκτασης του πρώην 2ου ΑΚΕΠ στη Ριτσώνα, έκτασης 177 στρ.,...

Κτήμα Χαλανδρίου – Ενέργειες για Άρση Απαλλοτρίωσης

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έχει αναλάβει ενέργειες για την ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ   ΑΡΣΗ Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 596α εντός του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, ιδιοκτησίας και κυριότητας του ν.π.δ.δ. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» (Μ.Τ.Α.), καθώς και την Τροποποίηση του σχετικού Ρυμοτομικού Σχεδίου. Ολοκληρώθηκε η...

Χορήγηση Εκτάκτου Βοηθήματος Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2023

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20/17-11-2023 Απόφασης Δ.Σ./Μ.Τ.Α., η οποία εγκρίθηκε από τον κο ΥΦ.ΕΘ.Α με τη Φ.951.16/16310/Σ.2811/21-12-2023, την 28η Δεκεμβρίου 2023, θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα στους μερισματούχους του Ταμείου, ως έκτακτο...

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2024 Μερισματούχων ΜΤΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20243 Ιανουαρίου  2024ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20242 Φεβρουαρίου 2024ΜΑΡΤΙΟΣ 20244 Μαρτίου 2024ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20243 Απριλίου 2024ΜΑΪΟΣ 20242 Μαΐου 2024ΙΟΥΝΙΟΣ 20244 Ιουνίου 2024ΙΟΥΛΙΟΣ 20242 Ιουλίου 2024ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20242 Αυγούστου 2024ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20243 Σεπτεμβρίου 2024ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20242 Οκτωβρίου 2024ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20244 Νοεμβρίου 2024ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20243 Δεκεμβρίου 2024

Κλήρωση Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείo Αεροπορίας

Ανακοινώνεται ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’αριθ. Φ.979.1/ΑΔ.8754/Σ.2821/30-08-2023/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο ΜΤΑ (ΑΔΑ: 9ΜΔ546ΨΧΗ5-Κ7Ζ).Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ακαδημίας 27 10671 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επιθυμεί να συνεργαστεί με Ορκωτό Εκτιμητή Ακινήτων, προκειμένου να εκτιμήσει την αξία, αδόμητου οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΜΤΑ στο Χαλάνδρι και...

Επιστροφή Κρατήσεων του Ν. 4093/2012 στους νόμιμους κληρονόμους

1. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν.5018/9-2-2023 (ΦΕΚ 25Α΄), ήτοι την διακοπή, από τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2023, των μειώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υποπαρ. Β3...