Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Επείγοντα Μέτρα Πρόληψης για τον COVID 19

Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνoϊού COVID-19 και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του προσωπικού, η...

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων – Επιστροφές Εισφορών και Ετήσιων ΕΛΧΑΟΣ-ΕΛΧΑΟΙΑ

H Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, ενέκρινε την χορήγηση είκοσι τεσσάρων (24) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ...

Επείγοντα Μέτρα Πρόληψης για τον COVID 19

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνoιού και με κύριο μέλημα την προστασία του προσωπικού και των συναλλασσόμενων, η διοίκηση...

Δικαιούχοι Εκτάκτου Βοηθήματος Έτους 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 Απόφαση ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α. με τη Φ.951.16/ΑΔ.14224/Σ.2753/20-12-19/ΓΕΑ/Δ6/1γ,...

Ημερομηνίες Καταβολής Δανείων Μετόχων ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στo πλαίσιo της λειτουργίας νέας μηχανογραφικής εφαρμογής χορήγησης – παρακολούθησης δανείων μετόχων, η καταβολή των εγκεκριμένων δανείων θα...

Χορήγηση Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΣ – ΕΛΧΑΟΙΑ Έτους 2019

Με την υπ΄ αριθμ. 1/6-2-20 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν είκοσι οκτώ (128) ετήσιων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων...

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 1/6-2-20 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση σαράντα έξι (46) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν.4387/16)...

Έκτακτο Βοήθημα Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 Απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με τη Φ.951.16/ΑΔ.14224/Σ.2753/20-12-19/ΓΕΑ/Δ6/1γ, στις 24 Δεκεμβρίου 2019 θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2019.

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 11/9-12-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση τριάντα (30) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 10321/24-9-2019 έως Νο 12264 /11-11-2019.

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 10/18-11-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα τεσσάρων (54) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 11055/14-10-19 έως Νο 11522/23-10-19.
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2020