Κτήμα Χαλανδρίου – Ενέργειες για Άρση Απαλλοτρίωσης

370

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έχει αναλάβει ενέργειες για την ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ   ΑΡΣΗ Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 596α εντός του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, ιδιοκτησίας και κυριότητας του ν.π.δ.δ. «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» (Μ.Τ.Α.), καθώς και την Τροποποίηση του σχετικού Ρυμοτομικού Σχεδίου. Ολοκληρώθηκε η πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου απο το Τεχνικό Γραφειο που ανέλαβε την εν λόγω εργασία και απεστάλη, απο τη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, προς όλους τους αρμόδιους φορείς για υλοποίηση. Παράλληλα το Ταμείο έχει προσφύγει στο ΣτΕ για την εν λόγω υπόθεση και έχει πάρει αναβολή για τις 27-3-24.