Κτήμα «Λεβίδι» στην Παλλήνη

1172

Στο πλαίσιο διεύρυνσης των δυνατοτήτων αξιοποίησης του κτήματος Λεβίδι στην Παλλήνη, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, το Ταμείο έχει συστήσει Επιτροπή για τη σύνταξη όρων και τεχικών προδιαγραφών προκειμένου να προβεί σε διαγωνισμό για την ανάδειξη τεχνικού γραφείου που θα αναλάβει την κατάρτιση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου. Διαχρονικό στόχο του Ταμείου αποτελεί η υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο είχε αγοραστεί το εν λόγω Κτήμα και η ουσιαστική αξιοποίησή του είτε προς όφελος του ιδίου είτε γενικότερα της ΠΑ με την δημιουργία κοινωφελούς ιδρύματος.