Εκμίσθωση του χώρου του FS ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ στο Δήμο Πεντέλης

311

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έχει συνάψει σύμβαση εκμίσθωσης του χώρου του FS Πεντελικόν έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων με το Δήμο Πεντέλης προκειμένου να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του Πεντελικού όρους με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμισή του και την πολιτιστική ανάδειξή του. Ο Δήμος προσανατολίζεται στην αξιοποίηση του χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες και με περαιτέρω επενδύσεις για την ανάδειξή του.