Έντυπα MTA

Α.Α Τίτλος Κατηγορία Εντύπου Είδος Υπηρεσίας Αφορά
1 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού-μετόχου λόγω 25ου έτους Αίτηση Παροχές Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών – μετόχων
2 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου αποστράτου-μερισματούχου λόγω 25ου έτους Αίτηση Παροχές Τέκνα αποστράτων – μερισματούχων
3 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού-μετόχου λόγω τέλεσης γάμου Αίτηση Παροχές Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών – μετόχων
4 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου αποστράτου-μερισματούχου λόγω τέλεσης γάμου Αίτηση Παροχές Τέκνα αποστράτων – μερισματούχων
5 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού-μετόχου λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης Αίτηση Παροχές Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών – μετόχων
6 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου αποστράτου-μερισματούχου λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης Αίτηση Παροχές Τέκνα αποστράτων – μερισματούχων
7 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού-μετόχου Αίτηση Παροχές Εν ενεργεία στρατιωτικούς – μετόχους
8 Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου μερισματούχου Αίτηση Παροχές Αποστράτους – μερισματούχους
9 Αίτηση εν ενεργεία στρατιωτικού-μετόχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης του τέκνου και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ Αίτηση Εν ενεργεία στρατιωτικούς – μετόχους
10 Αίτηση αποστράτου-μερισματούχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης του τέκνου και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ Αίτηση Αποστράτους – μερισματούχους
11 Αίτηση χορήγησης βοηθήματος πένθους Αίτηση Παροχές Εν ζωή συζύγους
12 Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος – θανούσης μερισματούχου Αίτηση Μέλη χηρεύουσας οικογένειας στρατιωτικού
13 Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφικών Στοιχείων Νέου Μερισματούχου Υπεύθυνη Δήλωση Χηρεύουσες οικογένειες/ υπό συνταξιοδότηση στρατιωτικούς
14 Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας Αίτηση Παροχές Δικαιούχους της δαπάνης
15 Αίτηση οριστικής διαγραφής μερισματούχου Αίτηση Οικογενειακές Μεταβολές
16 Αίτηση χορήγησης οικονομικής αρωγής ασφαλισμένου ΜΤΑ Αίτηση Παροχές Ασφαλισμένους ΜΤΑ
17 Αίτηση αναπροσαρμογής μερίσματος λόγω διαδοχικής ασφάλισης Αίτηση Αποστράτους – μερισματούχους
18 Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης Αίτηση Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας
19 Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης Αίτηση Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
20 Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω θανάτου του τέκνου Αίτηση Παροχές Ασφαλισμένους ΜΤΑ
21 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης Αίτηση Παροχές Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
22 Αίτηση εγγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης Αίτηση Οικογενειακές Μεταβολές Αποστράτους – μερισματούχους
23 Αίτηση διαγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης Αίτηση Οικογενειακές Μεταβολές Αποστράτους – μερισματούχους
24 Αίτηση εγγραφής – ασφάλισης τέκνου Ασφαλισμένου ΜΤΑ για τη λήψη ΒΟΕΑ Αίτηση Οικογενειακές Μεταβολές Αποστράτους – μερισματούχους
25 Αίτηση απονομής μερίσματος μετόχου Αίτηση Εν ενεργεία στρατιωτικούς – μετόχους
26 Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογένειας μετόχου Αίτηση Μέλη χηρεύουσας οικογένειας στρατιωτικού
27 Αίτηση χορήγησης δανείου εν ενεργεία στρατιωτικού-μετόχου Αίτηση Δάνεια – Διευκολύνσεις Εν ενεργεία στρατιωτικούς – μετόχους
28 Αίτηση χορήγησης δανείου αποστράτου-μερισματούχου Αίτηση Δάνεια – Διευκολύνσεις Αποστράτους – μερισματούχους
29 Αίτηση επιστροφής τοκοχρεωλυσίων Αίτηση Ασφαλισμένους ΜΤΑ
30 Αίτηση επιστροφής τόκων δανείου Αίτηση Δάνεια – Διευκολύνσεις Ασφαλισμένους ΜΤΑ
31 Γενική Αίτηση προς MΤΑ Αίτηση
32 Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση του ΒΟΕΑ σε Tραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχα τέκνα
33 Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου Υπεύθυνη Δήλωση Εν ζωή συζύγους
34 Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα Πένθους Υπεύθυνη Δήλωση Εν ζωή συζύγους
35 Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης εν ενεργεία Στρατιωτικού  Δήλωση Εν ενεργεία στρατιωτικούς – μετόχους

 

Δείτε ακόμη:

Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2020