Έντυπα MTA

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

Προσοχή: Δικαιολογητικά όπως αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και επικυρωμένα αντίγραφα τιμολογίων, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

Α.ΑΤίτλοςΚατηγορία ΕντύπουΕίδος ΥπηρεσίαςΑφορά
1Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω 25ου έτουςΑίτησηΠαροχέςΤέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
2Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω 25ου έτουςΑίτησηΠαροχέςΤέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
3Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω τέλεσης γάμουΑίτησηΠαροχέςΤέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
4Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω τέλεσης γάμουΑίτησηΠαροχέςΤέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
5Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσηςΑίτησηΠαροχέςΤέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
6Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσηςΑίτησηΠαροχέςΤέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
7Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)ΑίτησηΠαροχέςΕν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
8Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου αποστράτου (Μερισματούχου)ΑίτησηΠαροχέςΑποστράτους (μερισματούχους)
9Αίτηση εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης του τέκνου και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝΑίτησηΕν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
10Αίτηση αποστράτου (Μερισματούχου) για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης του τέκνου και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝΑίτησηΑποστράτους (μερισματούχους)
11Αίτηση χορήγησης βοηθήματος πένθουςΑίτησηΠαροχέςΕν ζωή συζύγους
12Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος – θανούσης μερισματούχουΑίτησηΜέλη χηρεύουσας οικογένειας Αποστράτου
13Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφικών Στοιχείων Νέου ΜερισματούχουΥπεύθυνη ΔήλωσηΧηρεύουσες οικογένειες/ υπό συνταξιοδότηση στρατιωτικούς
14Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείαςΑίτησηΠαροχέςΔικαιούχους της δαπάνης
15Αίτηση οριστικής διαγραφής μερισματούχουΑίτησηΟικογενειακές Μεταβολές
16Αίτηση χορήγησης οικονομικής αρωγής ασφαλισμένου ΜΤΑΑίτησηΠαροχέςΑσφαλισμένους ΜΤΑ
17Αίτηση αναπροσαρμογής μερίσματος λόγω διαδοχικής ασφάλισηςΑίτησηΑποστράτους (μερισματούχους)
18Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξηςΑίτησηΕξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας
19Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξηςΑίτησηΕξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
20Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω θανάτου του τέκνουΑίτησηΠαροχέςΑσφαλισμένους ΜΤΑ
21Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισηςΑίτησηΠαροχέςΕξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
22Αίτηση εγγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσηςΑίτησηΟικογενειακές ΜεταβολέςΑποστράτους (μερισματούχους)
23Αίτηση διαγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσηςΑίτησηΟικογενειακές ΜεταβολέςΑσφαλισμένους ΜΤΑ
24Αίτηση εγγραφής – ασφάλισης τέκνου Ασφαλισμένου ΜΤΑ για τη λήψη ΒΟΕΑΑίτησηΟικογενειακές ΜεταβολέςΑσφαλισμένους ΜΤΑ
25Αίτηση απονομής μερίσματος μετόχουΑίτησηΕν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
26Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογένειας εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)ΑίτησηΜέλη χηρεύουσας οικογένειας θανόντος στην ενέργεια στρατιωτικού
27Αίτηση χορήγησης δανείου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)ΑίτησηΔάνεια – ΔιευκολύνσειςΕν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
28Αίτηση χορήγησης δανείου Αποστράτου (Μερισματούχου)ΑίτησηΔάνεια – ΔιευκολύνσειςΑποστράτους (μερισματούχους)
29Αίτηση επιστροφής τοκοχρεωλυσίωνΑίτησηΑσφαλισμένους ΜΤΑ
30Αίτηση επιστροφής τόκων δανείουΑίτησηΔάνεια – ΔιευκολύνσειςΑσφαλισμένους ΜΤΑ
31Γενική Αίτηση προς MΤΑΑίτηση
32Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση του ΒΟΕΑ σε Tραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχοΥπεύθυνη ΔήλωσηΔικαιούχα τέκνα
33Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγουΥπεύθυνη ΔήλωσηΕν ζωή συζύγους θανόντων στρατιωτικών
34Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα ΠένθουςΥπεύθυνη ΔήλωσηΕν ζωή συζύγους θανόντων Αποστράτων
35Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης εν ενεργεία Στρατιωτικού ΔήλωσηΟικογενειακές ΜεταβολέςΕν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)

 

 

Δείτε ακόμη:

Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2020