Δήλωση οικογενειακής κατάστασης εν ενεργεία στρατιωτικού