Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2024 Μερισματούχων ΜΤΑ

19036

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20243 Ιανουαρίου  2024
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20242 Φεβρουαρίου 2024
ΜΑΡΤΙΟΣ 20244 Μαρτίου 2024
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20243 Απριλίου 2024
ΜΑΪΟΣ 20242 Μαΐου 2024
ΙΟΥΝΙΟΣ 20244 Ιουνίου 2024
ΙΟΥΛΙΟΣ 20242 Ιουλίου 2024
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20242 Αυγούστου 2024
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20243 Σεπτεμβρίου 2024
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20242 Οκτωβρίου 2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20244 Νοεμβρίου 2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20243 Δεκεμβρίου 2024