Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης

Στους στρατιωτικούς της Πολεμικής Αεροπορίες που απολύονται από την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως (όχι με δική τους αίτηση), χωρίς δικαίωμα σε σύνταξη, επιστρέφονται οι αντίστοιχες οι κρατήσεις που είχαν καταβληθεί υπέρ ΜΤΑ.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
  2. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας
  3. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου
  4. Απόφαση Αποστρατείας
  5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2020