Εγγραφή γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αποστράτου – μερισματούχου

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση εγγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αποστράτου – μερισματούχου
  2. Ληξιαρχική Πράξη γάμου
  3. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών δικαιωμάτων του Ταμείου (γραμμάτιο είσπραξης Μ.Τ.Α. ή απόδειξη κατάθεσης μέσω Ε.Τ.Ε.)
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2020