Αρχική Δάνεια - Διευκολύνσεις

Δάνεια - Διευκολύνσεις

Ημερομηνίες Καταβολής Δανείων Μετόχων ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στo πλαίσιo της λειτουργίας νέας μηχανογραφικής εφαρμογής χορήγησης – παρακολούθησης δανείων μετόχων, η καταβολή των εγκεκριμένων δανείων θα...

Ακύρωση Αιτήσεων Χορήγησης Δανείων

Ακύρωση Αιτήσεων Χορήγησης Δανείων

Νέος Τρόπος Χορήγησης Δανείων Μετόχων – Μερισματούχων ΜΤΑ 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 44/12-12-2018 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων σε μετόχους εν ενεργεία στρατιωτικούς, υπαλλήλους του Ταμείου και μερισματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας, με δυνατότητα εξόφλησής των έως 60 μήνες.

Χορήγηση Δανείων από το ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ.19/23-05-2018 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων σε μετόχους και μερισματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας, με...

Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 3/22-1-14 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μερισματούχους της ΠΑ, με δυνατότητα εξόφλησής των σε 60 μήνες.

Αναστολή Χορήγησης Δανείων – Διατακτικών

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/21-3-12 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, αναστέλλεται επ' αόριστον η χορήγηση δανείων και διατακτικών στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.