Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2022

37561

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2022, ως εξής:

ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20225 Ιανουαρίου
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20222 Φεβρουαρίου
ΜΑΡΤΙΟΣ 20222 Μαρτίου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20224 Απριλίου
ΜΑΪΟΣ 20224 Μαΐου
ΙΟΥΝΙΟΣ 20222 Ιουνίου
ΙΟΥΛΙΟΣ 20224 Ιουλίου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20222 Αυγούστου
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20222 Σεπτεμβρίου
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20224 Οκτωβρίου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20222 Νοεμβρίου
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20222 Δεκεμβρίου