Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

49

Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 9 Ιουλίου μέχρι και 13 Ιουλίου 2012 δεν θα γίνονται συναλλαγές με το κοινό και δεν θα λειτουργούν οι Διευθύνσεις Λογιστικού- Παροχών και Εκμετάλλευσης λόγω εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του κτιρίου του ΜΤΑ.