Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

58

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι από τον Ιανουάριο 2014 η προπληρωμή των Μερισμάτων θα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση, ως εξής:

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση