Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

58

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. στην υπ’ αριθμ. 18/09 Ιουλ. 14 συνεδρίασή του, η οποία εγκρίθηκε από τον κ. ΥΦ.ΕΘ.Α, μειώνεται από 1 Ιουλίου 2014 η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. από τα € 3,10 στα € 2,00.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΑνακοίνωσηΑν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.