Χορήγηση Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΣ – ΕΛΧΑΟΙΑ Έτους 2018

66

Με την υπ΄ αριθμ. 1/ 24-1-19 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν δεκατριών (113) ετήσιων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων θανόντων Στρατιωτικών της ΠΑ, ΕΛΧΑΟΣ (ν.354/76 & ν. 4505/17) και δεκατεσσάρων (14) ετησίων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων θανόντων σε διατεταγμένη πτήση Στρατιωτικών της ΠΑ, ΕΛΧΑΟΙΑ (ν. 788/78 & ν.4505/17).

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ